17 martie 4:37 PM

Abonare la google news

Vești bune din Germania pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu salariile

În Germania nu există un contract de muncă standard, ci o varietate de contracte care sunt încheiate cu respectarea legislației muncii. Astfel, angajatorii nu pot să se abată de la legislația muncii, excepție făcând cazurile în care acordă drepturi suplimentare în favoarea lucrătorilor.

Vești bune din Germania pentru milioane de români

De menționat este că un contract de muncă poate fi încheiat verbal sau în scris. Angajatorul nu este obligat să-i pună la dispoziție lucrătorului un contract de muncă scris, el putând definit și prin ceea ce s-a convenit cu ajutorul verbal sau printr-un e-mail. În situația aceasta, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorului termenii contractuali esențiali în scris, într-o limbă pe care el o înțelege, la cel mult o lună de la angajare.

Perioada de preaviz este stabilită de regulă prin contractul de muncă. Pentru angajați, perioada de preaviz este de două săptămâni calculate înainte de data de 15 sau 30 (31) a lunii următoare. Perioada de preaviz pentru angajator este strâns legată de durata perioadei în care au existat raporturi de muncă între angajat și angajator. Din data de 01.01. 2021, salariul minim brut pe oră în Germania este în valoare de 9,50 euro, în creștere față de 9,35 euro până la 31.12.2020.

De asemenea, salariul minim brut o să crească în următorii ani până la 10,45 euro, așa? de la 1 ianuarie 2021- 9,50 euro brut pe oră, de la 1 iulie 2021 – 9,60 euro brut pe oră, de la 1 ianuarie 2022 – 9,82 euro brut pe oră, de la 1 iulie 2022 – 10,45 euro brut pe oră.

Ce spune legea

Legea spune că salariile să fie plătite cel târziu la sfârșitul lunii următoare în care s-a făcut lucrarea. Odată cu plata, angajatorul se obligă să înmâneze lucrătorului și statul de plată, care să conțină cel puțin următoarele informații: numărul de ore care s-au lucrat, salariul brut lunar, suma deducerilor pentru impozitele pe venit, alte deduceri, cum ar fi, de exemplu, cele pentru cazare și masă, avansuri, suma plătită, adică salariul net.

Dacă cel care lucrează a convenit cu angajatorul lui ca întregul salariu să-i fie plătit numai la sfârșitul activității sezoniere, lucrătorul trebuie în mod obligatoriu să solicite facturile provizorii săptămânale prin WhatsApp sau prin alte platforme de comunicare și trebuie să își noteze cu exactite programul de lucru. Dacă lucrătorul primește bani în avans, acesta trebuie să solicite o chitanță cu suma precisă, scrisă inclusiv în cuvinte.

De menționat este că vârsta de pensionare este diferită în Germania, în funcții de anii de contribuție. Așadar, se pot pensiona la vârsta de 63 de ani, cu pensia întreagă calculată în funcție de salariile încasate de-a lungul timpului, persoanele care au contribuit la sistemul de pensii cel puțin 45 de ani. Vârsta de pensionare crește pentru persoanele care nu au cei 45 de ani în câmpul muncii, fiind stabilită la vârsta de 65 de ani și 10 luni pentru anul 2021, ce va crește gradual până la vârsta de 67 de ani în 2029.

Citeste articolul pe PlayTech