Abonare la google news

Şedinţa de Guvern, 10 martie. Programul pentru fermieri Agro IMM Invest

Aprobarea „Agro IMM Invest” urmează să fie aprobat în şedinţa de Guvern de miercuri, 10 martie. Proiectul figurează ca proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM Invest România, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG 42/2020.

„Comparativ cu programul IMM Invest România, unde beneficiarii ce activează în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar pot primi garanţii de stat şi subvenţionarea pe o perioadă de 8 luni a dobânzilor şi integrală a comisioanelor de administrare şi de risc, prin subprogramul Agro IMM Invest este acordat suplimentar un grant în valoare de 10% din creditul acordat”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

„Decizia de a acorda un grant beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorul alimentar are în vedere importanţa deosebită pe care o au aceste ramuri de activitate în asigurarea securităţii alimentare în condiţiile restricţiilor de circulaţie extraordinare impuse ca urmare a pandemiei cu virusul SARS- CoV- 2”, conform sursei citate.

Citeşte şi: Guvernul a aprobat OUG care permite amânarea ratelor şi în 2021. Programul IMM Invest, prelungit până în iunie

Programul IMM Factor, discutat în şedinţa de Guvern

De asemenea, vor fi aduse o serie de modificări la „Programul IMM Factor – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia”. Schimbările vor fi realizate printr-o ordonanţă de urgenţă.

Pe agenda reuniunii guvernamentale mai figurează un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, conform Agerpres.

Un alt proiect de hotărâre supus aprobării în Executiv vizează modificarea HG 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne.

„Proiectul vizează, între altele: „modificarea organigramei aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne prevăzută în anexa nr. 1 la HG 416/2007, în sensul, prevederii: unei noi funcţii de secretar de stat pentru relaţii internaţionale, funcţiei de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul (prin schimbarea denumirii funcţiei de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale), unei noi funcţii de subsecretar de stat (pentru a acorda suportul necesar gestionării activităţilor specifice relaţiei cu instituţiile prefectului) şi a trei cabinete pentru subsecretarii de stat (ordine şi siguranţă publică, relaţia cu instituţiile prefectului, relaţia cu Parlamentul)”, se arată în nota de fundamentare.

Şedinţa de Guvern din 10 martie. Ce prefecţi vor fi schimbaţi

Mai mult, în şedinţa de Guvern va fi discutată „schimbarea denumirii Centrului de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu) în Centrul Naţional de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice (la nivel de serviciu). Pe cale de consecinţă, se modifică, în mod corespunzător, articolul 1, prin reformularea alineatului (2), în sensul înfiinţării unei funcţii de secretar de stat şi a unei funcţii de subsecretar de stat”.

Pe agenda şedinţei figurează şi o serie proiecte de hotărâre privind eliberări şi numiri de prefecţi sau subprefecţi.

Ordinea de zi pentru şedinţa de Guvern din 10 martie

 1. PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-6.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-5.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/OUG-3.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/OUG-2.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-37.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-8.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-9.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-10.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Piteștiˮ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-11.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilionul B în cazarma 646 Braşovˮ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-12.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare pavilioane existente, lucrări de consolidare şi reabilitare pavilioane existente, realizare pavilioane noi, împrejmuire, foişoare şi reabilitare reţele utilităţi în cazarma 1253 Caracal”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-23.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie pavilion nou – învăţământ/cazare în cazarma 1175 Braşov”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-24.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-25.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare remize și rampă spălare tehnică militară, rețele utilități și amenajări exterioare în cazarma 1368 Timișoara”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-26.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion administrativ, rețele utilități și acces rutier/pietonal în cazarma 389 București”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-27.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan- European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pe raza localităților Bata și Bârzava, din județul Arad

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-28.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara – Coşlariu şi Coşlariu – Simeria”, pe raza localității Vinţu de Jos, din judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-29.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor centre de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-31.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-32.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Petroșani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-34.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-35.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-36.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-4.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 1. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului Național de Acțiune 2020-2022 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-4.pdf

 1. PUNCTE DE VEDERE

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTEDE-VEDERE.pdf

Citeşte şi: Marcel Ciolacu susţine că măştile produse în România şi ignorate de autorităţi sunt cumpărate de Jandarmeriile din Franţa şi Italia

Citeste articolul pe RomaniaTV