Abonare la google news

Lansare. Ministerul Agriculturii anunță deschiderea sesiunii de finanțare a activităților de cooperare pentru Grupurile de Acțiune Locală

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) informează că inițiază a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”. Suma disponibilă este de 10,3 milioane euro.

Dosarele se primesc în perioada 1 februarie  – 30 aprilie 2021 iar cele declarate eligibile vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Conform datelor publicate marți de reprezentanții MADR, sprijinul poate fi acordat doar cu condiția ca acțiunile de cooperare să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Detaliile privind condițiile de eligibilitate și selecție sunt prezentate în Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.

Condițiile de eligibilitate și principalele cheltuieli eligibile

Ghidul Solicitantului arată că principalele condiții de eligibilitate pentru implementarea proiectelor de cooperare sunt integrarea în strategia teritoriului și vizarea unor activități concrete comune.

Astfel, acțiunile de cooperare trebuie să contribuie la obiectivele descrise în Strategia de Dezvoltare Locală și să răspundă nevoilor de dezvoltare a teritoriului GAL. Se va prezenta necesitatea derulării proiectului de cooperare și rezultatele așteptate care vor aduce plus valoarea teritoriului GAL. Se va preciza intervalul de timp stabilit pentru derularea proiectului (implementarea proiectului se va derula pe o perioada de maximum trei ani de la semnarea Contractului de Finanțare).

La capitolul cheltuieli eligibile sunt incluse achiziții, închirieri și servicii de promovare.

Achiziția poate viza patente, brevete, softuri; servicii specializate (web design, branding, publicitate, etc.) în vederea implementării proiectului dar și know how, formare profesională și consiliere ori obiecte de protocol simbolice (cadouri tradiționale care să promoveze specificul local/ românesc), în limita a 100 euro.

La închirieri sunt vizate utilaje, echipamente și/ sau mașini necesare ori  standuri/ rulote/ corturi etc., în vederea implementării acțiunilor din proiect.

Promovarea include elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing; pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto.

Sunt eligibile cheltuielile de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic privind realizarea de ambalaje, etichete, pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/ pieței locale/ grupului de producători), creare/ achiziționare marcă înregistrată, cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate.

Sursa: Gandul