EXCLUSIV. Asociația pentru Dreptul Urbanismului solicită participarea la ședința CGMB în care va fi analizată suspendarea PUZ-urilor de sector: ”O astfel de măsură radicală nu rezolvă problema Bucureștiului, ci creează un șoc în societate”

Asociația pentru Dreptul Urbanismului solicită Consiliului General al Municipiului București (CGMB), Prefectului Capitalei și Primarului General participarea la ședința CGMB din 26 februarie în care vor fi analizate proiectele de suspendare a PUZ-urilor de sector.

Inițiată de Nicușor Dan, această eventuală suspendare a PUZ-urilor de sector a generat un val de critici din partea a numeroși specialiști, aceștia avertizând că Bucureștiul se află în fața unui blocaj economic și social cu efecte negative indiscutabile.

Reprezentanții Asociației pentru dreptul Urbanismului precizează că intenționează să susțină, în ședința CGMB, puncte de vedere pe care GÂNDUL.RO le prezintă ÎN EXCLUSIVITATE.

”Dorim să vă facem cunoscut faptul că solicităm participarea în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021, având pe Ordinea de zi la punctele 16 – 20 Proiecte de hotărâre privind suspendarea HCGMB nr. 339/2020, 49/2019, 717/2019, 443/2018, 242/2020, 68/2020 și 336/2020 în vederea susținerii unor puncte de vedere pe care le dezvoltăm și în cele ce urmează.

Menționăm că la ședință vor participa din partea Asociației doi reprezentanți, respectiv:

  • Alexandru Pânișoară – Președinte
  • Vlad Iorgulescu – Vicepreședinte

În ceea ce privește intenția de suspendare a reglementărilor urbanistice aprobate, acest lucru ar fi putut fi admis doar în ipoteza în care acestea ar fi fost înlocuite, într-un termen rezonabil, de alte documentații de urbanism similare sau, cu atât mai mult, cu Planul Urbanistic General. Conform dispozițiilor legale reactualizarea Planului Urbanistic General este o obligație a Primarului de a o face într-un termen de cel mult 10 ani de la aprobare, PUG al Municipiului București fiind în vigoare și neactualizat de peste 20 de ani”, transmit reprezentanții Asociației pentru Dreptul Urbanismului.

Având în vedere că la nivelul municipiului București nu există nicio intenție manifestată în sensul soluționării problemei de executare a contractului de proiectare privind reactualizarea PUG, depășit cu peste 55 luni, și nici de elaborare a altor documentații de urbanism tip PUZ, termenul de 24 luni nu este fundamentat și nu constituie o perioadă prin care problematica ridicată în fundamentarea proiectelor de hotărâri să fie rezolvată.

Asociația pentru Dreptul Urbanismului

”Autorizarea executării lucrărilor de construire este condiționată de elaborarea și aprobarea în prealabil a unei documentații de urbanism tip PUZ”

Articolul 2 din proiectele de hotărâre stabilește că – pe perioada de suspendare a hotărârilor de aprobare a PUZ-urilor – certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare emise de Primarul General și Primarii de Sector vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism anterioare.

Citeste si:  Cutremur în fotbalul românesc: dovezi bombă despre cum pariază un jucător pe meciurile echipei sale! Credea că unele sunt blaturi și e dat de gol de iubita înșelată: „Pariurile, un drog pentru el” EXCLUSIV

În ceea ce privește trimiterea la documentațiile de urbanism anterioare, Asociația pentru Dreptul Urbanismului susține că ”acestea sunt în fapt și în drept doar cele ale Planului Urbanistic General. Prin aprobarea PUZ-urilor de sectoare, toate celelalte documentații de urbanism care erau în vigoare și nu au fost prelungite prin efectul legii sau în mod expres prin alte hotărâri ale Consiliului General al municipiului București, au fost abrogate odată cu aprobarea PUZ-urilor de Sector”.

În acest sens, există UTR-uri (n.red. – unitate teritorială de referință) reglementate prin PUG prin care autorizarea executării lucrărilor de construire este condiționată de elaborarea și aprobarea în prealabil a unei documentații de urbanism tip PUZ. ”Or, acest lucru ar bloca pentru o perioadă de cel puțin 18 luni, perioada medie de aprobare a unui PUZ, investițiile publice și private”.

”În ceea ce privește faptul că certificatele de urbanism emise deja vor respecta reglementările anterioare, respectiv cele ale PUG-ului, precizăm faptul că acest lucru nu este posibil și este nelegal de stabilit printr-un act administrativ normativ, precum cele de aprobare a acestor suspendări, întrucât suprascrie la lege. Conform dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 350/2001, Certificatul de Urbanism este garantul aplicării reglementărilor urbanistice”, consideră reprezentanții Asociației pentru Dreptul Urbanismului.

În ceea ce privește dreptul pe care îl naște, este vorba de garanția pe care certificatul de urbanism o conferă titularului, adică la faptul că pe durata de valabilitate a certificatului de urbanism, petiționarul care are ca obiectiv realizarea unei investiții, se supune reglementărilor urbanistice la care face trimitere certificatul, chiar dacă în această perioadă se modifică reglementările prin alte documentații de urbanism, sau, în cazul de față, se suspendă.

Asociația pentru Dreptul Urbanismului

Asociația pentru Dreptul Urbanismului: ”Critici specifice cu privire la fiecare proiect de hotărâre”

  • Proiect de hotărâre privind suspendarea HCGMB nr. 339/2020 privind aprobarea PUZ Sector 2

Cu privire la punctul 1 din Referatul de Aprobare – se face trimitere la dispozițiile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, însă în intravilanul localităților se aplică normele speciale prevăzute în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, care stabilește categoriile de spații verzi și care anume intră sub incidența restricțiilor de modificare sau strămutare prin documentații de urbanism.

Citeste si:  EXCLUSIV Andreea Bălan a refuzat divorțul de George Burcea la notar. Ce îi pregătește, de fapt. Lupta urmează să înceapă

Art. 71 din OUG nr. 195/2005 prevede că: ”Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”.

”Astfel, dispoziția legală se referă la tipurile de acțiuni ce nu pot fi întreprinse cu privire la două tipuri de spații verzi, respectiv cele amenajate ca atare sau cele prevăzute în documentații de urbanism. Acțiunile interzise sunt: schimbarea destinației terenurilor, reducerea suprafețelor sau strămutarea spațiilor verzi, așa cum acestea s-a menționat sunt încadrate”, menționează reprezentanții Asociației pentru Dreptul Urbanismului.

Conform Listei de coduri din Normele Tehnice din 2001 pentru introducerea cadastrului general, destinațiile terenurilor sunt:

  • Agricole
  • Forestiere
  • Aflate permanent sub ape
  • Aflate în intravilane
  • Destinații speciale

Rezultă că, pentru municipiul București, schimbarea destinației ar însemna schimbarea din intravilan în alte tipuri de destinații, iar ”reclamanții confundă destinația terenului cu categoria de folosință a terenurilor care constituie scopul pentru care este utilizat în funcție de destinație. Prin aprobarea unei documentații de urbanism nu se realizează schimbarea destinației ci doar modificarea reglementărilor”.

Cu privire la punctul 2 din Referatul de Aprobare – Argumentul conform căruia PUZ Sector 2 tratează în mod neunitar dezvoltarea municipiului București, respectiv nu pot asigura o viziune unitară asupra dezvoltării, dorim să învederăm două aspecte:

În primul rând modificările făcute prin PUZ Sector 2 față de cele din PUG sunt punctuale și nu sunt de natură să afecteze viziunea de dezvoltare a Bucureștiului, viziune deja depășită de peste 11 ani de când ar fi trebuit să fie actualizată și adusă la prezentul realității economice și sociale ale Bucureștiului. Mai mult, se poate vedea prin comparație că nu se modifică în esență reglementarea din PUG ci detaliază acolo unde PUG impune elaborarea PUZ în mod obligatoriu și punctual modifică anumite reglementări.

În al doilea rând, transmite Asociația pentru Dreptul Urbanismului, PUZ Sector 2 este o documentație care se aprobă de CGMB și al cărui beneficiar este tot autoritatea publică locală. ”Așadar, nu se poate susține teoria conform căruia Primarul General propune spre aprobare un PUZ ca apoi să considere, tot el, că acesta nu asigură o dezvoltare coerentă. Este o contradicție instituțională”.

  • Proiect de hotărâre privind suspendarea HCGMB nr. 49/2019 privind aprobarea PUZ Sector 3 și HCGMB nr. 717/2019

Ca și în situația PUZ Sector 2, ”nu se pune în discuție schimbarea destinației terenului, respectiv aceasta își păstrează destinația inițială de teren intravilan”.

  • Proiect de hotărâre privind suspendarea HCGMB nr. 443/2018 privind aprobarea PUZ Sector 4

”Pentru acest proiect de hotărâre reiterăm argumentul conform căruia prin aprobarea PUZ nu poate fi invocată lipa viziunii și dezvoltării neunitare a orașului”.

În privința celorlalte proiecte de hotărâre argumentele se mențin.

Citeste si:  Nicușor Dan: „Sunt pe aceeași lungime de undă cu Traian Berbeceanu în privința relaxării restricțiilor”

Notificare către Consilierii Generali PMB: ”Măsură inoportună și iresponsabilă”

Asociația pentru Dreptul Urbanismului atrage atenția Consilierilor Generali care ”intenționează să aprobe hotărârile menționate” că rezultatul va fi un blocaj în dezvoltarea Capitalei.

”Dorim să aducem în atenția Consilierilor Generali care intenționează să aprobe hotărârile menționate mai sus că vor produce un blocaj în dezvoltarea orașului, vor genera pagube materiale în sectorul privat și vor bloca de asemenea investițiile publice ce urmează a se realiza sau care sunt în curs de implementare.

O astfel de măsură radicală nu rezolva problema Bucureștiului ci creează un șoc în societate. O rezolvare o reprezintă elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General. Mai mult, o astfel de măsură, considerăm inoportună și iresponsabilă, va atrage la răspundere materială atât autoritatea publică cât și Consiliul General prin Consilieri”, încheie reprezentanții Asociației pentru Dreptul Urbanismului.

Sursa: Gandul

 14 total views