31 ianuarie 8:28 PM

Abonare la google news

Controale în ATI după incendiul de la Piatra Neamţ: Aproape 2.000 de deficienţe constatate

Ministerul Sănătăţii prezintă rapoartele pe care le-a primit despre apărarea împotriva incendiilor din spitale. Au fost constatate aproape 2.000 de deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, dintre care s-au rezolvat doar 138.

Ministerul Sănătăţii a prezentat, duminică, notele-raport pe care le-a primit despre apărarea împotriva incendiilor din anii 2019 şi 2020.

Astfel, după incendiul de la Piatra Neamţ, au fost 292 de controale la secţiile ATI, în timpul cărora au fost constatate 1.921 deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, dintre care 138 au fost soluţionate.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 1.493 sancţiuni contravenţionale, dintre care 1.402 avertismente şi 91 amenzi în cuantum de 448.401 lei.

Principalele deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controalelor executate la secţiile ATI din cadrul unităţilor sanitare au fost: funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu, nu se asigură condiţiile privind limitarea propagării focului şi fumului în interiorul construcţiilor, nu se asigură echiparea construcţiilor cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor, nu funcţionează instalaţiile de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor, nu se asigură echiparea construcţiilor cu instalaţii de hidranţi exteriori/interiori de incendiu, nu se asigură mentenanţa instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor, nu se asigură mentenanţa instalaţiilor de stingere a incendiilor, nu se asigură dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare), nu se asigură verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, nu funcţionează instalaţia de iluminat de securitate, căile de evacuare nu sunt marcate cu indicatoare standardizate sau nu sunt prevăzute cu instalaţii de iluminat de securitate, nu se asigură condiţiile de evacuare în caz de situaţii de urgenţă, instalatiile electrice se exploatează cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor, instalaţiile electrice nu sunt verificate periodic cu personal atestat, nu sunt asigurate condiţiile de acces al autospecialelor de intervenţie la obiectiv, nu este constituit Serviciu Privat pentru Situaţia de Urgenţă.

Situaţia unităţilor sanitare din punct de vedere al avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, în 16 noiembrie 2020:

  • Număr unităţi sanitare de stat şi private cu paturi ( cu personalitate juridică) – 553
  • Număr clădiri ale unităţilor sanitare cu paturi, dintre care: – 1392
  • Număr clădiri autorizate privind securitatea la incendiu 310 (autorizaţia a vizat întreaga clădire)
  • Număr clădiri autorizate parţial privind securitatea la incendiu – 52 
  • Număr clădiri care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu – 302
  • Dintre clădirile care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu de la nr. crt. 5, deţin aviz: – 120
  • Număr clădiri care nu fac obiectul autorizării privind securitatea la incendiu – 728.

Urmăriți Aleph News pe Facebook, Twitter, Youtube și Instagram!
Sursa: AlephNews