joi 11 noiembrie 3:27 PM

Abonare la google news

Calendar ortodox 11 noiembrie 2021. Sf Mina, ocrotitorul celor păgubiţi


Sărbători religioase 11 noiembrie 2021

Ortodoxe: Sfântul Mare Mucenic Mina


Greco-catolice: Sf. m. Mina, Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. cuv. Teodor Studitul

Romano-catolice: Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.

Calendar ortodox 11 noiembrie 2021. Cine a fost Sfântul Mina

Sfântul Mina s-a născut în Nakiyos, în apropiere de Memphis, în prima jumătate a secolului al III-lea, potrivit crestinortodox.ro. A rămas orfan de tată la vârsta de 11 ani, iar trei ani mai târziu a murit şi mama lui.

A făcut parte din armata imperială, însă, atunci când Dioclețian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, a părăsit armata şi s-a retras în deşert. Aici, l-a întâlnit pe Sfântul Macarie Egipteanul care i-a spus că locul lui este în mijlocul mulțimii, astfel încât oamenii să ia aminte la cuvintele și la faptele lui creştineşti.

Citeste si Povestea cutremurătoare a unui preot din Dolj. Şi-a pierdut copiii din cauza cancerului şi a murit la scurt timp după ce şi-a înmormântat soţia

La îndemnul Sfântului Macarie, Sfântul Mina a părăsit deșertul și a ajuns în oraşul Cotyaeum. Aici avea loc o serbare în cinstea zeilor. Sfântul Mina a mărturisit că este creștin în fața celor ce cinsteau zeii. Urmare a acestei dezvăluiri, este luat de soldați și dus înaintea prefectului Pyrrhus. Pentru că a refuzat să se lepede de credința în Hristos, i s-a tăiat capul.

Calendar ortodox 11 noiembrie 2021. Minunea creștinului înviat de Sfântul Mina

Mergând odată un creștin să se închine la biserica Sfântului Mina, a înnoptat la nişte străini; iar stăpânul acelei case, văzând că cel găzduit avea banii puși în sân, l-a omorât la miezul nopţii, l-a tăiat în bucăţi pe care le-a ascuns într-o încăpere dosnică, așteptând să se facă ziua.

În vreme ce ucigașul se frământa unde să ascundă bucăţile trupului celui ucis, i s-a arătat Sfântul Mina călare, în chip de ostaș, şi l-a întrebat ce s-a întîmplat cu creştinul găzduit acolo. Ucigaşul i-a răspuns că nu ştie nimic. Sfântul a intrat atunci în casă şi s-a dus drept la rămăşiţele ascunse ale celui ucis. Ucigașul a amuţit şi s-a aruncat la picioarele sfântului. Sfântul Mina a pus la loc bucăţile din trupul ciopârţit şi l-a înviat pe cel ucis. Apoi a luat banii de la ucigaş şi i-a returnat creştinului înviat.

Întorcându-se către ucigaș, Sfântul Mina i-a iertat greșeala, s-a rugat pentru el, apoi a încălecat și s-a făcut nevăzut.

Sfântul Mare Mucenic Mina face minuni în fiecare zi cu cei care îi cer ajutorul.

Citeste si Medic invitat la biserică să le vorbească credincioşilor despre beneficiile vaccinării. Preot paroh: „Vaccinul este un rezultat al științei, care se face cu binecuvântarea lui Dumnezeu”

Calendar ortodox 11 noiembrie 2021. Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către ține că la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, pagubă mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu.

De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuieșți luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața această trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe ține întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe ține, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit pagubă lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din pagubă lui dându-i îndărăt pungă cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos slugă cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu glabeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru această chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru ține și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine eșți gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la ține, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru această și eu cred că tu același ești, sfinte, că atunci și astăzi, că oricine a alergat la ține nu s-a întors neajutat.

Pentru aceeea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la ține cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, că să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, că să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

 

Romaniatv.net