30 iunie 7:00 AM

Abonare la google news

Bacalaureat 2021, proba la alegere în funcție de profil și specializare. Cele mai importante reguli pe care elevii trebuie să le respecte

Examenul de Bacalaureat din anul 2021 continuă, astăzi, 30 iunie, cu proba scrisă la alegere în funcție de profil și specializare. Elevii au la dispoziție trei ore pentru a rezolva cerințele primite. Primele rezultate vor fi cunoscute în 5 iulie.

Proba scrisă la alegere, în conformitate cu filiera, profilul și specializarea, se susține pentru una dintre disciplinele cuprinse în urmatoarele două grupe:

 • fizica, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic și profilul resurse naturale și protectia mediului din filiera tehnologică și pentru profilul militar din filiera vocațională
 • geografie, filosofie, logică și argumentare, economie, psihologie sau sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus
  absolvenții specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, sustin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba si literatura română, Istorie și discipline la alegere comune profilului uman din filiera teoretică.

Reguli importante de desfășurare a exemenului

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru.

Citește și: Perle Bacalaureat 2021. O colecție de-a râsu’-plânsu’: ”La moara cu noroc, Ghiță n-a avut deloc noroc”

Pentru proba scrisă la Geografie, candidații pot utiliza instrumente de desen.

Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se folosește numai hârtia distribuită candidaților de către asistenți.

Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Prevederile legale privind desfășurarea probei

 • fiecare centru de examen va dispune de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.)
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat
 • în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri
 • în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă
 • fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție
 • colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.

În același timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Fără comunicare cu exteriorul

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Aproape 150.000 de candidați, înscriși la Bacalaureat

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidați, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.526 de candidați din promoțiile anterioare. În Capitală vor susține probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidați.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Nu rata: Bacalaureat 2021. Subiecte, barem și rezolvare la matematică

 

Citeste articolul pe Cancan